Naturen i Gagnefs kommun

Bröttjärnaån

Bäverns hemvist

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från korsningen Rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk över Österdalälven mot Oslo.
3. Efter ca 700 m, sväng vänster mot Bäsna, Arvslindan.
4. Efter 3 km kommer du till en fyrvägskorsning där du svänger höger mot Mockfjärd.
5. Efter ca 6 km kommer du till byn Bröttjärna.
6. Passera byn och åk över ån, efter ca 150 m sväng höger.
7. Åk in en bit på åkervägen och parkera. Gå sista biten fram till I-tavlan. Du kan åka ända fram till I-tavlan men vägen är ojämn och en hög bil är att föredra.

TIPS

* Kängor, grova skor eller stövlar är bra att ha på sig när du vandrar i reservatet.
* Håll utkik efter bäver.
* Du som är historiskt intresserad kanske vill kika efter lämningar av den kvarn som funnits vid mynningen till älven, eller kika i ravinens botten och i niporna efter rester av lador och spår av inägor.

Bröttjärnaån ger dig en stig genom skog av död ved, i bäverland, till älvstranden och utsikten från berghällen. En idealisk fikaplats med den forsande älvens skådespel för ögonen. Här i området växer den hotade svampen vinterskål.

Reservatet
Området består av en bäckravin som omger ån. Ravinen har tidigare utnyttjats för slåtter och bete. Efter att jordbruket upphört har ravinen växt igen. Skogen på sidorna och i botten av ravinen innehåller mycket död ved. Det finns många olika trädslag i reservatet men lövskogen dominerar. Barktickan på asp och den hotade svampen vinterskål finns i området.
Storlek på reservatet: 12 ha (1ha = 100×100 m)

Strövstigen
Den grönmärkta strövstigen utgår från I-tavlan över reservatet. Följ markeringen längs järnvägen över ån och ner i ravinområdet. Stigen går längs med ån hela vägen ner till Västerdalälven. En bro byggdes 2015 över ån och gör det säkert för vandraren att ta sig över det ibland strida vattnet. Under din vandring kommer du säkert se fällda och ”gnagda” träd vilket tyder på bäverns framfart i området. I reservatet har granarna ringbarkats för att skapa död ved.
Nere vid Västerdalälven finns fina berghällar där du kan sätta dig en stund, njuta av älvens framfart och kanske dricka en kopp kaffe eller inta medhavd matsäck.
För att ta dig tillbaka till I-tavlan följer du stigen samma tillbaka.

Att tänka på
Död ved i skogen kan för många se stökigt och fult ut, men tänk på att vi är besökare i reservatet och de som bor och lever här, fåglar, insekter, svampar, lavar, mfl. trivs alldeles utmärkt som det är.

Läs mer om Brötjärnaån hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från korsningen Rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk över Österdalälven mot Oslo.
3. Efter ca 700 m, sväng vänster mot Bäsna, Arvslindan.
4. Efter 3 km kommer du till en fyrvägskorsning där du svänger höger mot Mockfjärd.
5. Efter ca 6 km kommer du till byn Bröttjärna.
6. Passera byn och åk över ån, efter ca 150 m sväng höger.
7. Åk in en bit på åkervägen och parkera. Gå sista biten fram till I-tavlan. Du kan åka ända fram till I-tavlan men vägen är ojämn och en hög bil är att föredra.


TIPS

* Kängor, grova skor eller stövlar är bra att ha på sig när du vandrar i reservatet.
* Håll utkik efter bäver.
* Du som är historiskt intresserad kanske vill kika efter lämningar av den kvarn som funnits vid mynningen till älven, eller kika i ravinens botten och i niporna efter rester av lador och spår av inägor.