Naturen i Gagnefs kommun

Gråthålet

Mylingens hemvist

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från korsningen Rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk över Österdalälven mot Oslo ca 700 m och sväng höger mot Östtjärna.
3. Åk ca 4 km förbi byarna Näset och Östtjärna.
4. Efter en lång raksträcka kommer en brant nerförsbacke, nu kan du se flottbron på höger sida. Åk rakt fram mot Västerfors.
5. Följ vägen ca 4 km.
6. Vid skylt Västerfors sväng direkt vänster (skylt mot bystugan) åk ca 200m, sväng vänster mot Högberget.
7. Fortsätt ca 7 km på skogsbilvägen.
8. Sväng höger vid skylt Gråthålet.
9.  Åk ca 1,5 km, ta av åt vänster skyltat Gråthålet.
10. Efter ca 200 m finns informationsskylten och strövstigen som leder dig in i reservatet.

TIPS

* Ta om möjligt en hög bil. Sista vägsträckan finns det en kant mitt i vägen, där en del stora stenar göms i gräset.

*Kängor, grova skor eller stövlar är bra att ha på sig när du vandrar i reservatet.

* Spår efter vildsvin har synts i området, men sannolikheten att få se ett är minimalt, det är skygga djur, men håll utkik i alla fall efter spår.

* Det finns en del myrstackar i området. Om du har svårt att ta ut väderstrecken när du är i skogen kan du studera en myrstack och få en vink om detta. De är nämligen oftast byggda på sydsidan av träd och formen på myrstacken är också oftast mer långsluttande mot sydsidan.
En annan ledtråd i naturen är att de flesta mossor och lavar som växer på stenar och träd, till största delen växer på nordsidan där de trivs i skuggan och fukten.

Varför heter reservatet Gråthålet månntro? Man tror att namnet kommer från att det i området troddes höras gråt och barnskrik från en myling – i Svensk folktro en gengångare av ett nyfött barn som blivit mördat.

Hoppas inte det här avskräcker dig från en vandring i reservatet, för då missar du en härlig utflykt i ett spännande och naturskönt område.
En annan teori talar för att ”berget gråter” Det kan låta som att berget gråter i och med att det sipprar vatten nerför bergkanten oavsett årstid.

Strövstigen
Den grönmärkta strövstigen i naturreservatet är ca 1 km lång och tar dig med på en vandring där vattnet, träden och mossan gör dig sällskap. I början går stigen utmed ån och på våren när vattnet forsar är det nästan som ett skådespel, väl värt att stannaför att se och lyssna.
Du går förbi branterna där du kan njuta av växtligheten som är mycket varierande. Lägg märke till de växter som fått fäste i berget. Man tror inte det finns någon jord att växa i, men ibland förstår vi inte riktigt naturens under…
I och med att det är mycket död ved i området ser du säkerligen flera tickor som fått fäste i omkullfallna träd. Här trivs många insekter som gynnar fågellivet i området.
Området bjuder på en varierad natur där du förhoppningsvis får en angenäm tur och upplevelse.

Reservatet
Reservatet består egentligen av två reservat som gränsar mot varandra. Ett ligger i Gagnefs kommun och ett i Leksands kommun. Strövstigen går endast i Gagnefsdelen.
Reservatet består av en ca 400 m lång bäckravin som går i nord-sydlig riktning genom området. Ravinen är 50 m bred och 25 meter djup och är förmodligen en förkastning.
Storlek på reservatet: 17 ha (1 ha = 100×100 m)

Natur
Här växer en sumpgranskog av brandrefugiekaraktär, vilket betyder att fuktigheten har gjort att bränder som härjat i närheten aldrig nått hit.
På vardera sidan om ravinen växer tallskog med en del stora tallar. I området finns små myrar kring vilka det växer ovanligt mycket sydlig klibbal. Mossor och lavar som kräver hög luftfuktighet och skydd från sol och vind trivs här. Vedsvampar som stjärntagging och ullticka trivs i området. Den skyddade ravinen blir även fristad för det större viltet samt skogsfåglar.

Att tänka på
Du kanske tycker att det ser rörigt och fult ut i en skog med mycket död ved. Tänk på dem som bor där, alla fåglar, insekter, svampar, lavar, små och stora djur. Det här är deras hem, de tycker allt är i sin ordning och trivs alldeles utmärkt. Vi får tänka på att vi är besökare och vill bara titta och njuta, inte förstöra eller störa.

Läs mer om Gråthålet hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från korsningen Rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk över Österdalälven mot Oslo ca 700 m och sväng höger mot Östtjärna.
3. Åk ca 4 km förbi byarna Näset och Östtjärna.
4. Efter en lång raksträcka kommer en brant nerförsbacke, nu kan du se flottbron på höger sida. Åk rakt fram mot Västerfors.
5. Följ vägen ca 4 km.
6. Vid skylt Västerfors sväng direkt vänster (skylt mot bystugan) åk ca 200m, sväng vänster mot Högberget.
7. Fortsätt ca 7 km på skogsbilvägen.
8. Sväng höger vid skylt Gråthålet.
9.  Åk ca 1,5 km, ta av åt vänster skyltat Gråthålet.
10. Efter ca 200 m finns informationsskylten och strövstigen som leder dig in i reservatet.


TIPS

* Ta om möjligt en hög bil. Sista vägsträckan finns det en kant mitt i vägen, där en del stora stenar göms i gräset.

*Kängor, grova skor eller stövlar är bra att ha på sig när du vandrar i reservatet.

* Spår efter vildsvin har synts i området, men sannolikheten att få se ett är minimalt, det är skygga djur, men håll utkik i alla fall efter spår.

* Det finns en del myrstackar i området. Om du har svårt att ta ut väderstrecken när du är i skogen kan du studera en myrstack och få en vink om detta. De är nämligen oftast byggda på sydsidan av träd och formen på myrstacken är också oftast mer långsluttande mot sydsidan.
En annan ledtråd i naturen är att de flesta mossor och lavar som växer på stenar och träd, till största delen växer på nordsidan där de trivs i skuggan och fukten.