Naturen i Gagnefs kommun

Grävsbuan

Lavrikt land

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från Rv 70/E 16.
2. Åk norrut mot Mora ca 5 km.
3. Sväng höger vid ICA Gagnefshallen och Preem macken.
4. Åk mot Moje, över järnvägen. Följ skylt Södra Moje.
5. Vandringsleden går utmed vägen och du får parkera på lämpligt ställe och fortsätta till fots cirka 4 km innan du når Grävsbodarna.
En vandringsledskarta är att rekommendera och finns att köpa på turistbyrån i Djurås.

Grävsbuan inbjuder till vandring längs samma stigar som fäbodkullorna från Moje och Gräv gick med djuren en gång i tiden. Till skillnad från dem, ta gärna rejäla skor på fötterna. Här i Grävsbuan kan du höra både lavskrika och korp, och fascineras över antalet lavar.

Reservatet
Namnet kommer från fäboden som ligger i närheten.
Området ligger på Grävsbobergets branta östsluttning. Ovanför branten består skogen mest av yngre tallskog, men också inslag av gammal skog med hög bördighet. I rasbranten finns olika lövträd som asp, rönn, sälg och klibbal.
Nedanför sluttningen är marken blöt och gynnar därmed lövträden. Ett stort antal hänglavarsarter som garnlav, skägglav och violettgrå tagellav finns i området.
Korpen trivs i reservatet och häckar gärna här. Lavskrikan har synts i området och namnet vittnar om att den trivs i skog med mycket lav.
Inom reservatet finns spår efter kolbotten och en kojruin.
Reservatets storlek: 19 ha (1 ha= 100×100 m)

Strövstigen
Stigen börjar vid fäboden Grävsbodarna. De första 200 metrarna över hygget är i dagsläget dåligt märkt. När man väl kommer en bit in i reservatet är däremot märkningen bra.
Det här är en vandring för den som har lite kraft i benen, flåset i behåll och en vilja att bestiga toppen. Det går sakta men säkert uppför hela vägen. Du vandrar i varierad skog med barrträd och en del lövskog. Stigen du går på är en gammal fäbodstig där fäbodkullorna från Moje och Gräv gick med sina kor ner till Grävsbodarna där de skulle tillbringa sommaren.
I reservatet förblir naturen orörd vilket betyder att ett och annat träd fallit där just du ska gå. Här får du kliva över eller gå runt träden.
Du viker av den gamla fäbodstigen 400 meter från Grävsbobergets topp och går sista biten upp för att sedan ta en välbehövlig vila. Förr var utsikten hänförande här men idag är det tyvärr ingen utsikt att tala om. Du kan istället sitta och lyssna på fåglarnas kvitter och hoppas att lavskrikan kommer och gör dig sällskap.

Läs mer om Grävsbuan hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från Rv 70/E 16.
2. Åk norrut mot Mora ca 5 km.
3. Sväng höger vid ICA Gagnefshallen och Preem macken.
4. Åk mot Moje, över järnvägen. Följ skylt Södra Moje.
5. Vandringsleden går utmed vägen och du får parkera på lämpligt ställe och fortsätta till fots cirka 4 km innan du når Grävsbodarna.
En vandringsledskarta är att rekommendera och finns att köpa på turistbyrån i Djurås.