Naturen i Gagnefs kommun

Reservatets storlek: 144 ha (1 ha=100 X 100 m)
Väldigt liten del på Gagnefs sida. Det mesta ligger i Leksand.
Läs mer hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

Från korsningen Rv 70/71/E16
Finns ingen väg från Gagnefssidan utan man tar sig troligtvis dit från Leksandshållet.