Naturen i Gagnefs kommun

Hemtjärn

Fågelnästet

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från riksväg 70/ E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo, över Österdalälven och sväng vänster i rondellen mot Bäsna.
3. Åk ca 3 km till fyrvägskorsningen.
4. Sväng vänster mot Bäsna och åk ca 7 km, passera byn och sväng vänster vid skylt idrottsplats/ Hellsinggårdsvägen.
5. Följ vägen rakt fram nerför backen.
6. Efter ca 1,5 km övergår asfaltsvägen till grusväg. Följ den tills du ser I-tavlan på vänster sida. Parkering finns på höger sida.

TIPS

*Ta med badkläder och ta ett dopp i sjön Hemtjärn som ligger ca 100 m från I-tavlan. Här finns bryggor, hopptorn, gungor samt även TC (utedass).
* Nere vid älven finns en båtplats med stor brygga där det är fantastiskt fint att sitta och njuta, fika. Grillplats finns. För att hitta dit åker du tillbaka ut till stora vägen, sväng höger och höger igen vid vägvisare ”ångbåtsbrygga”.

Hemtjärn är hisnande brant, ner mot älvens kant. Vita och blå sippor finns det gott om här i lövskogen, men den stora behållningen är rikedomen på liljekonvalj. Området är ett favorittillhåll för det lokala fågellivet.

Reservatet
Området ligger vid Dalälven med den extremt höga nipan och platån mellan nipan och älven.
Området består mest av blandad lövskog med björk, asp och gråal där många av dem är grova. En del barrträd har börjat vandra in på naturlig väg men även planterats. Död ved finns i riklig mängd både som stående och som lågor.
Den döda veden ger goda förutsättningar för förekomst av vedsvampar och lavar.
Reservatets storlek: 15 ha (1 ha = 100×100 m)

Strövstigen = grönmärkt stig
Strövstigen börjar en liten bit ovanför backen bakom I-tavlan, så du går uppför backen tills du kommer på den grönmärkta stigen.
När du är uppe har du Dalälven på din vänstra sida och sjön Hemtjärn på höger sida. Som du kommer att märka går du på en ås och branten ner mot älven är oerhört tvär, ta det försiktigt!
Om du vandrar här på våren eller försommaren kommer du säkert känna doften av liljekonvalj som finns i riklig mängd förutom vitsipporna och blåsipporna förstås. Fågellivet är enormt och fåglarnas kvitter hörs oavbrutet.

Stigen tar dig genom lövskog med mycket björk och asp. Som du säkert ser finns det både döda och fullt livskraftiga träd. På de döda träden växer tickor i varierande storlekar. Många organismer lever av död ved som i sin tur gynnar både fåglar och insekter. Det kan se stökigt och dött ut men området sjuder av liv, både växt- och djurmässigt sett.
Läs mer om Hemtjärn hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från riksväg 70/ E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo, över Österdalälven och sväng vänster i rondellen mot Bäsna.
3. Åk ca 3 km till fyrvägskorsningen.
4. Sväng vänster mot Bäsna och åk ca 7 km, passera byn och sväng vänster vid skylt idrottsplats/ Hellsinggårdsvägen.
5. Följ vägen rakt fram nerför backen.
6. Efter ca 1,5 km övergår asfaltsvägen till grusväg. Följ den tills du ser I-tavlan på vänster sida. Parkering finns på höger sida.


TIPS

*Ta med badkläder och ta ett dopp i sjön Hemtjärn som ligger ca 100 m från I-tavlan. Här finns bryggor, hopptorn, gungor samt även TC (utedass).
* Nere vid älven finns en båtplats med stor brygga där det är fantastiskt fint att sitta och njuta, fika. Grillplats finns. För att hitta dit åker du tillbaka ut till stora vägen, sväng höger och höger igen vid vägvisare ”ångbåtsbrygga”.