Naturen i Gagnefs kommun

Karls Knös

hänglavens tillhåll

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från riksväg 70/ E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo och sväng vänster i rondellen mot Bäsna.
3. Fortsätt 3 km till fyrvägskorsningen där du svänger höger mot Mockfjärd. 4. Åk ca 6 km till Bröttjärna där du svänger vänster in på Bästenvägen.
5. Följ grusvägen ca 400 m och sväng vänster in på Kalbäcksvägen.
6. Följ grusvägen tills den tar slut vid en vändplan. Där finns I-tavlan.

TIPS

Informationstavlan vid vändplanen skall tas bort och ersättas med ny tavla. Det kommer troligtvis att ske under sommaren 2018.

Karls Knös bjuder in till sitt stiglösa land med hänglavsprydda träd och trolsk stämning. Eftersom reservatet inte har en märkt stig, får du ströva fritt och njuta av naturen, som växlar mellan gles tallskog, myrstråk och granskog.

Reservatet
Områdets sydliga del består av gles talldominerande skog bitvis som hällmarkstallskog med myrstråk emellan. Här trivs tjädern. I den norra delen är det bördigare med granskog med inslag av tall. I vissa partier finns äldre granar där flera olika arter av hänglavar förekommer som garnlav, violettgrå tagellav och skägglav. En fågel som länge fanns i området var lavskrikan.
Reservatets storlek: 59 ha (1 ha = 100×100 m)

Stiglöst land
I det här reservatet finns ingen strövstig utan du vandrar själv efter egen förmåga. Det är bara att kliva på och börja att gå. Karakteristiskt för reservatet är mängden med lav som hänger från träden och inger en trolsk känsla.
Du som är skogsvan och har tagit med dig vandringsledskartan som finns att köpa på turistbyrån i Djurås, kan vandra rakt genom reservatet och komma ut på vandringsleden som går till naturreservatet Trolldalen eller till Björkastugan som är en av friluftsfrämjandets raststugor. Stugan är öppen året runt.

Läs mer om Karls Knös hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från riksväg 70/ E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo och sväng vänster i rondellen mot Bäsna.
3. Fortsätt 3 km till fyrvägskorsningen där du svänger höger mot Mockfjärd. 4. Åk ca 6 km till Bröttjärna där du svänger vänster in på Bästenvägen.
5. Följ grusvägen ca 400 m och sväng vänster in på Kalbäcksvägen.
6. Följ grusvägen tills den tar slut vid en vändplan. Där finns I-tavlan.


TIPS

Informationstavlan vid vändplanen skall tas bort och ersättas med ny tavla. Det kommer troligtvis att ske under sommaren 2018.