Naturen i Gagnefs kommun

Knusberget

”Blåsippan ute i backarna står”

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från riksväg 70/ E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd.
3. Fortsätt ca 4 km till förbi samhället och sväng höger vid skylt Knusberget.
4. Följ grusvägen till vändplan där du kan parkera och I-tavlan finns.

Blåsippan ute i Knusberget stå, niger och säger att hit kan du gå. Om du en paus med utsikt önskar få. Lodjuret i branten, se det skuttar så – men det är skyggt och svårt att med ögat hinna nå.

Reservatet
Området består till största delen av en bergsbrant med en höjdskillnad på 80 m. Om du har tur kan du se lodjuret som trivs i branten.
Det finns gott om grov sälg i området som också är en bra miljö för hänglav som långa garn- och skägglav. I den södra delen av området är marken kalkpåverkad vilket medför att blåsippa och vårärt finns och trivs här.
Reservatets storlek: 17 ha (1 ha = 100×100 m)

Strövstig
Strövstigen är ca 400 m lång och börjar strax bakom I-tavlan. Den leder dig fram till branten. Stigen dit kantas mest av barrträd som gran och tall men du kan också se en del lövträd. Sista biten in mot branten är öppen och fin och marken täckt av mossa.

Läs mer om Knusberget hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från riksväg 70/ E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd.
3. Fortsätt ca 4 km till förbi samhället och sväng höger vid skylt Knusberget.
4. Följ grusvägen till vändplan där du kan parkera och I-tavlan finns.