Naturen i Gagnefs kommun

Myggtjärn

chans att se lodjur

SÅ HITTAR DU HIT

Alt 1. N60grader32.995´, EO15graderOO.775´- ca 2,1 km grusväg
1. Från korsningen Rv 70/E16 i Djurås
2. Åk E16 över Österdalälven mot Oslo ca 5 km och sväng höger vid skylt Mon.
3. När du svängt av E16 ser du även skylt med texten naturreservat.
4. Åk 3 km på grusvägen till vändplanen vid informationstavla.
Alt 2.N60grader32.465´EO15graderOO.938´ – ca 1,6 km grusväg
1. Från korsningen RV 70/E16 i Djurås
2. Åk E16 över Österdalälven mot Oslo ca 6 km och sväng sedan höger vid golfbanans slut.
3. Åk grusvägen till vändplan med informationstavla.

TIPS

Kängor, grova skor eller stövlar är bra att ha på sig när du vandrar i reservatet.
* Vill du ta en golfrunda efter vandringen finns Rista golfbana endast någon kilometer från reservatet.
* Kikare kan vara kul att ha med.

Reservatet ligger längs bäcken från sjön Myggtjärn. Tjärnen är dämd och vattnet rinner dels i bäcken och dels i en utgrävd kanal. Det här har man gjort för man skulle ha möjlighet att tillvarata vattenkraften vid en skvaltkvarn.

Vid informationstavlorna finns en karta där du kan se reservatsgränsen.

Reservatet ligger vid den södra sidan av sjön. Du har både röd markering och grön markering på träd som leder dig in mot reservatet. den gröna markeringen finns i nästan alla kommunala naturreservat och benämns strövstig. Den röda är Friluftsfrämjandets vandringsled som går vid sjön och fortsätter fram till informationstavlorna.

Stigen utanför och i reservatet är lite kuperad men tydlig och med bra framkomlighet. På den östra sidan om sjön finns bord och bänkar som ger möjlighet att sätta sig en stund och njuta av omgivningen.
Inne i reservatet kommer du att möta varierad natur, spång tar dig över bäckarna.
Reservatets storlek: 8 ha (1 ha= 100×100 m)

I reservatet
 Relativt torr myrmark för att sedan komma in i gles tallskog med enorma gröna mattor av mossa och lavar. Det är en magisk syn med dessa mängder av färgnyanser i grönt.
Du ser nog också den vita markeringen på träden som vittnar om reservatsgräns. Stigen är lättvandrad och naturen visar upp sin bästa sida då du får se gamla höga 100-åriga tallar, mycket död ved där insekter och mikroorganismer lever sina liv.
Bro och spång tar dig över de bäckar som passeras. Skogen är relativt öppen och fin.

På den västra sidan om sjön utanför reservatet har du fin utsikt, men var försiktig vid de branta stupen. Inte undra på att lodjuret trivs att vistas här. Det skygga djuret lämnar varje vinter spår efter sig så vi kan med all säkerhet säga att det lever i och omkring området.

Läs mer om Myggtjärn hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

Alt 1. N60grader32.995´, EO15graderOO.775´- ca 2,1 km grusväg
1. Från korsningen Rv 70/E16 i Djurås
2. Åk E16 över Österdalälven mot Oslo ca 5 km och sväng höger vid skylt Mon.
3. När du svängt av E16 ser du även skylt med texten naturreservat.
4. Åk 3 km på grusvägen till vändplanen vid informationstavla.
Alt 2.N60grader32.465´EO15graderOO.938´ – ca 1,6 km grusväg
1. Från korsningen RV 70/E16 i Djurås
2. Åk E16 över Österdalälven mot Oslo ca 6 km och sväng sedan höger vid golfbanans slut.
3. Åk grusvägen till vändplan med informationstavla.


TIPS

Kängor, grova skor eller stövlar är bra att ha på sig när du vandrar i reservatet.
* Vill du ta en golfrunda efter vandringen finns Rista golfbana endast någon kilometer från reservatet.
* Kikare kan vara kul att ha med.