Naturen i Gagnefs kommun

Örjasänget

inbjuder till njutbar fikastund

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från Rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd.
3. Sväng vänster i rondellen och åk över Västerdalälven.
4. Fortsätt rakt fram över järnvägen och till en T-korsning.
5. Sväng vänster mot Ersholen/ Tanså Hytta.
6. Fortsätt ca 1 km efter grusvägen och sväng höger vid skylt Tanså Hytta/Nyhammar.
7. Åk ca 2 km och sväng höger mot Tanså Hytta/Lillstup.
8. Nu följer du vägen ca 4 km, fin grusväg med vatten på båda sidor som gör vägen extra njutbar att åka.
9. Sväng vänster mot Salån.
10. Åk ytterligare 3 km sväng vänster mot Salån.
11. Åk 5 km, I-tavlan står på höger sida och du parkerar lämpligast på vänster sida.

TIPS

Köp en vandringsledskarta så har du bra hjälp att ta dig vidare till närliggande fäbodar som Risåsa, Fagerberget mfl.
Ta gärna med en fikakorg och sätt dig vid Lissel Bortbergstjärnen. Njutbart!

Reservatet har bildats för att skydda områdets sammanhängande skogar med gammelskog, sumpskog, samt bäckar, myrar och gamla slåttermyrar från negativ exploatering.

Reservatet
Det är gammelskogen som är viktigast i reservatet, men tillsammans med bäckarna, tjärnarna och myrarna bildas en intressant Dalanatur som är ovanligt opåverkad.
Genom reservatet rinner Långsundbäcken med tillflöden från Lilla och Stora Bortbergstjärnarna.
Reservatets storlek: 173 ha (1 ha = 100 x 100m)

Vandringsleden
Den orangemärkta stigen börjar vid I-tavlan. Spång och broar gör det bekvämt för dig att gå över bäckar och blöta partier, men vid något ställe kan spång saknas så stövlar eller grova skor är ändå att föredra.

I början är stigen kantad av gran och tall men öppen, fin och lättvandrad.
På flera ställen kan du se små myrmarker där det finns växter av olika slag som trivs i den fuktiga miljön.
När du vandrat cirka 500 meter står en skylt, ”koja” som pekar in till vänster. Gå in där och titta i kolarkojan som Friluftsfrämjandet byggt. Här kan du läsa och begrunda kolningshistorien och tänka dig in i livet som kolare.

Väl ute på stigen igen går du över en bäck och kommer nu in i ett öppet lättvandrat område med tallskog och blåbärsris i mängder. Nu är du på riktiga björn och vargmarker, så håll ögonen öppna!
Efter en vandringstur på ca 1 km tar reservatet slut men vi har ett tips. Lämna stigen och gå ner till vänster till Lissel Bortbergstjärnen. Enormt fint med vattnet, blommorna vid tjärnkanten, fåglarna och framförallt stillheten.

När du känner dig redo och utvilad kan du antingen gå samma väg tillbaka eller fortsätta vandringen mot Prästbuo. Då behöver du en vandringsledskarta som finns att köpa på turistbyrån i Djurås.

Läs mer om Örjasänget hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från Rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd.
3. Sväng vänster i rondellen och åk över Västerdalälven.
4. Fortsätt rakt fram över järnvägen och till en T-korsning.
5. Sväng vänster mot Ersholen/ Tanså Hytta.
6. Fortsätt ca 1 km efter grusvägen och sväng höger vid skylt Tanså Hytta/Nyhammar.
7. Åk ca 2 km och sväng höger mot Tanså Hytta/Lillstup.
8. Nu följer du vägen ca 4 km, fin grusväg med vatten på båda sidor som gör vägen extra njutbar att åka.
9. Sväng vänster mot Salån.
10. Åk ytterligare 3 km sväng vänster mot Salån.
11. Åk 5 km, I-tavlan står på höger sida och du parkerar lämpligast på vänster sida.


TIPS

Köp en vandringsledskarta så har du bra hjälp att ta dig vidare till närliggande fäbodar som Risåsa, Fagerberget mfl.
Ta gärna med en fikakorg och sätt dig vid Lissel Bortbergstjärnen. Njutbart!