Naturen i Gagnefs kommun

Prästbuan

fäbod från 1600-talet

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från korsningen rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd.
3. Sväng vänster i rondellen och åk över Västerdalälven.
4. Fortsätt rakt fram över järnvägen och fram till fyrvägskorsningen.
5. Sväng vänster mot Ersholen/Nyhammar.
6. Håll höger in på vägen mot Nyhammar och följ skogsbilvägen rakt fram ca 7 km tills du ser skylt mot Södra Tansbodarna. Här svänger du vänster.
7. Åk cirka 2 km och sväng vänster mot Prästbodarna.
8. Åk ytterligare 2 km sväng höger vid skylt Prästbodarna, (obs den syns lite dåligt så håll utkik.)
9. Fortsätt ca 1,5 km till så finns I-tavlan på vänster sida vid en vändplan.

Prästbuan är en fäbod som härstammar från 1600-talet. Området lämpar sig väl att besöka vintertid, då det finns fina skidspår som löper från Gylle fäbodar. Ibland går också spår från Gagnefs kommun, vilket bör undersökas i förväg.

Reservatet
Prästbuan är en gammal fäbod som nämns vid fäbodinventeringen 1663. Namnet kommer av att prästen i Gagnef hade sin fäbod här.
Området ligger högt mellan 400 m – 500 m över havet. Skogen är omväxlande med tall, gran men även en del lövträd. I reservatet finns ett antal döda träd som gett boplats för de fåglar som är beroende av stående död ved för sitt bobygge. Den orörda skogen kommer att bli en alltmer viktigare fristad för det stora viltet och skogsfågel som exempelvis tjäder.
Reservatets storlek: 94 ha (1 ha= 100×100 m)

Leder
Du börjar din vandring upp till reservatet från I-tavlan. Stigen är orangemärkt och går svagt uppför ca 1,5 km. Nästan uppe står en skylt ”Prästbodarna”. Fortsätt vandra en bit till så kommer du upp till raststugan, I-tavla, slogbod med mera.

Väl uppe har du möjligheter att vandra i reservatet och ta dig till Gyllbergen samt till angränsande fäbodställen som Södra Tansbodarna, Backbodarna och Tryssjöbodarna.
Prästbuan är välbesökt vintertid då skidleder går genom området. Lättast är att åka från Gylle fäbodar, Gyllbergen i Borlänge kommun och till Prästbuan. Om snötillgången är bra finns även skidspår i Gagnefs kommun till Prästbuan, men då ska man höra med kommunen först för att försäkra sig om att skidspår är dragna.

Friluftsfrämjandets raststuga är öppen året runt och är en bra tillflykt vid regn eller när myggen och knotten blir för svår. Här finns möjlighet att övernatta, men det gäller för den som vill leva lite vildmarksliv och inte har för stora fordringar på bekvämlighet. Med medhavd sovsäck och liggunderlag klarar du dig bra.
Du har också möjlighet att sitta i slogboden och fika. En grillplats utanför slogboden gör det möjligt att kanske grilla korv. För säkerhets skull är det bra att ta med sig lite ved och tändstickor.
*slogbod= slog/slåtter, ett öppet vindskydd med tre väggar och tak, ofta innehåller slogboden bord och bänkar.

Läs mer om Prästbuan hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från korsningen rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd.
3. Sväng vänster i rondellen och åk över Västerdalälven.
4. Fortsätt rakt fram över järnvägen och fram till fyrvägskorsningen.
5. Sväng vänster mot Ersholen/Nyhammar.
6. Håll höger in på vägen mot Nyhammar och följ skogsbilvägen rakt fram ca 7 km tills du ser skylt mot Södra Tansbodarna. Här svänger du vänster.
7. Åk cirka 2 km och sväng vänster mot Prästbodarna.
8. Åk ytterligare 2 km sväng höger vid skylt Prästbodarna, (obs den syns lite dåligt så håll utkik.)
9. Fortsätt ca 1,5 km till så finns I-tavlan på vänster sida vid en vändplan.