Naturen i Gagnefs kommun

Sälskapet

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från Rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo över Österdalälven och sväng vänster i rondellen mot Bäsna.
3. Åk ca 3 km till fyrvägskorsningen.
4. Sväng höger och åk ca 5 km.
5. Strax innan byn Bröttjärna svänger du vänster in på vägen mot Säl.
6. Följ vägen upp mot Säl och håll skarpt till vänster när vägen delar sig i fyra, och följ till vägens slut.

Sälskapet är ett nybildat naturreservat. Området består av en högt belägen äldre tallskog med bara enstaka granar och lövträd. Uppskattningsvis är tallarna 100 – 200 år. Överlag är skogen mycket välskött och det förekommer i princip ingen grövre död ved. Skogen är strövvänlig och man har fin utsikt ner mot sjön Lövsen

SÅ HITTAR DU HIT

1. Från Rv 70/E16 i Djurås.
2. Åk västerut mot Oslo över Österdalälven och sväng vänster i rondellen mot Bäsna.
3. Åk ca 3 km till fyrvägskorsningen.
4. Sväng höger och åk ca 5 km.
5. Strax innan byn Bröttjärna svänger du vänster in på vägen mot Säl.
6. Följ vägen upp mot Säl och håll skarpt till vänster när vägen delar sig i fyra, och följ till vägens slut.