Naturen i Gagnefs kommun

Storhälla

Naturskog vid Dala-Floda

SÅ HITTAR DU HIT

Så hittar du hit
1. Följ E 16 från Djurås till Dala-Floda.
2. Sväng höger i riktning mot badplatsen.
3. Åk förbi Dala-Floda värdshus och parkera vid Badvägen.
4. Vandringsled börjar längst in i Sjöviken mittemot Dala-Floda värdshus

Storhälla är ett varierat skogsområde intill Flosjön, på vandringsavstånd från Dala-Floda. Här kan du sitta på hällen vid sjön och njuta av utsikten och lugnet, eller upptäcka skogen med gamla träd, ovanliga vedsvampar och se spår av äldre brukande.

Reservatet

Naturreservatet består av gran- och tallskog. Här finns sumpigare granskog i södra delen och blockig barrskog i norr med både gran och tall. Det finns en hel del döda, liggande granar, så kallade granlågor, där man på undersidan av stockarna kan få se rosenticka, ullticka och rynkskinn. Dessa vedsvampar är ovanliga i dagens skogslandskap eftersom det är brist på död ved. Andra ovanliga naturskogsarter som finns i reservatet är gammelgranslav, granticka, tallticka och garnlav.

Namnet Storhälla kommer från en berghäll intill sjön som fått sin form av att av inlandsisen slipat den för ca 10 000 år sedan. På hällen finns ett högvattenmärke inhugget 1916 då vattenståndet var högt över det normala.

Öster om stora hällen finns en liten sandstrand där man har hittat spår som tyder på att detta varit en boplats för länge sedan. Det finns också spår av jordbruk under senare tid; röjda odlingsytor, odlingsrösen och en förfallen lada. På dessa igenvuxna marker finns grova aspar med lunglav.

Vandringsleder

Du kan börja din vandring vid Sjöviken mittemot Dala-Floda värdshus och följa vandringsleden till reservatet. Efter 1 km kommer du fram till reservatet. Du kan antingen gå fram och tillbaka samma väg eller följa en vandringsled som går i reservatets ytterkant på vägen tillbaka.

Det kan vara svårframkomligt i delar av reservatet (blött eller blockigt) så det är lättast att gå på vandringslederna.

Läs mer om Storhälla hos Länsstyrelsen Dalarna

SÅ HITTAR DU HIT

Så hittar du hit
1. Följ E 16 från Djurås till Dala-Floda.
2. Sväng höger i riktning mot badplatsen.
3. Åk förbi Dala-Floda värdshus och parkera vid Badvägen.
4. Vandringsled börjar längst in i Sjöviken mittemot Dala-Floda värdshus